ΡΟΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ο.Ε. “SALON DE BALLET”

ΒΥΡΩΝΟΣ 8 – 25 100 ΑΙΓΙΟ (ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ)
ΤΗΛ: 26910. 62 643
e-mail
facebook