ΜΠΡΙΚΜΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ “MOVEMENTS”

ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 43, 166 72 ΒΑΡΗ (ΜΙΛΑΔΕΖΑ)
ΤΗΛ:  210 – 9656846
e-mail
website
facebook