ΤΣΟΥΜΑ ΕΛΕΝΑ “MASTER SCHOOL OF DANCE ”

ΔΗΜΟΤ.ΟΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  –  ΘΕΡΜΗΣ (6ο χιλ.),
570 01 ΘΕΡΜΗ
ΤΗΛ.:  2310 – 474 180
e-mail 1
website
facebook