ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ “BALLETO DANCE STUDIO”

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 262 & ΦΡΥΝΗΣ, 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ
ΤΗΛ: 210 – 80 86 133
e-mail
website
facebook