ΤΕΡΡΑΝΟΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 29 & ΔΡΑΓΜΟΥ
723 00 ΣΗΤΕΙΑ
ΤΗΛ: 28430 – 20899
e-mail
facebook