ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΑ “ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ”

ΠΛ. ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 20  –  74 100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ: 2831 – 400 235, 6939 168 313
e-mail
facebook