ΧΕΛΙΩΤΗ – ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΑΝΝΑ “ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΡΜΟΝΙΑΣ”

ΣΟΥΛΙΟΥ 155, 132 31 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ:  210 – 50 54 410
e-mail
facebook