ΧΑΡΙΤΟΥ – ΜΑΡΝΕΡΗ ΕΛΠΙΔΑ

ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ 49, 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ:  210 – 62 30 575, 6942 783 144
e-mail 1
e-mail 2
website