ΧΑΛΙΚΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

17ης ΝΟΕΜΒΡΗ 30 & ΣΜΥΡΝΗΣ, 555 35 ΠΥΛΑΙΑ
(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΑ)
ΤΗΛ:  2310 – 94 75 65
e-mail
facebook