ΦΙΟΡΑΚΗ – ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΡΧΑΝΩΝ 9, (ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΒΑΝΣ) 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ:  2810 – 284 872
e-mail 1 , e-mail 2
website
facebook