ΦΕΒΓΙΔΟΥ ΕΥΑ

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 2 & ΣΟΛΩΜΟΥ, 551 34 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΗΛ: 2310 – 433 266
e-mail
website
facebook