ΤΣΟΓΚΑ ΜΕΛΙΝΑ

ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 12 – 42 100 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ: 24310 – 37 713
email