ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΡΙΚΑ

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 4, 551 32 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΗΛ: 2311 – 241 459
e-mail
website