ΤΡΟΙΖΗ ΜΕΛΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΚΟΥΡΑ 10 543 52 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ)
ΤΗΛ:  2310 – 924 724, 6937 262 373
e-mail 1
e-mail 2
blog
website
facebook