ΤΡΙΠΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 303-305 & ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, 11 44 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:  210 – 22 31 750, 6973 761 896
e-mail
website
facebook