ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ “ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ”

Λ.ΚΝΩΣΣΟΥ 134, 714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ:  2810 – 235 708  &  2810 – 235 718
e-mail
website
facebook