ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΘΗΒΩΝ 368, 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ:  210 – 59 81505
e-mail
facebook