ΣΙΑΝΟΥ ΒΙΚΗ

ΠΕΤΡΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑ 7, 546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ:  2310 – 849 392
e-mail
website
facebook