ΣΒΗΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 57-59 & ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ, 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Κ.ΤΟΥΜΠΑ)
ΤΗΛ:  2310 – 936 355
e-mail
website
facebook