ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ “Dance Angels by IR”

ΛΕΩΦ. ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 9 & ΠΛ.ΣΜΥΡΝΗΣ  8, 162 32 ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΗΛ: 210 – 76 01 035
e-mail
website
facebook