ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΟΝΤΟΥ 14, 251 00  ΑΙΓΙΟ
ΤΗΛ:  26910 – 22 206
e-mail
facebook