ΠΟΛΥΖΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ “ROYAL DANCERS”

ΣΤΡ. ΓΡ. ΓΟΥΛΙΑΝΟΥ 38, 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ
ΤΗΛ: 2444 300561
email
facebook
Instagram