ΠΛΑΚΩΤΑΡΗ ΒΑΣΩ

ΣΚΟΥΦΑ 49, 173 41 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ: 210 – 93 54 957, 670382 219
email
website
facebook