ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. “ΠΕΡΔΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑ”

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 73  –  151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΤΗΛ:  210 – 80 47 119
e-mail
website
facebook