ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ – ΓΑΛΟΜΗΤΑΚΟΥ ΑΝΤΑ “GALOMITAKOU BALLET”

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 115  & Δ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 1, 190 04 ΣΠΑΤΑ,
ΤΗΛ:  210 – 60 25 715
e-mail 1
e-mail 2
website
facebook
Instagram