ΞΕΝΑΚΗΣ Χ. – ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ Μ. Ο.Ε. “DANCEWAY”

ΚΡΟΥΣΟΒΟΥ 4 & ΟΡΜΙΝΙΟΥ 5, 115 28 ΑΘΗΝΑ (ΟΠΙΣΘΕΝ ΧΙΛΤΟΝ)
ΤΗΛ:  210 – 72 20 045
e-mail
website
facebook