ΜΠΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ “SCHOOL OF ART”

ΦΡΥΝΙ, 311 00 ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ: 6988 857 617
email