ΜΠΟΛΟΒΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 86, 132 31 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ:  210 – 50 25 597,
e-mail
facebook