ΜΟΡΙΑΝΟΒΑ ΣΟΝΙΑ – ΤΡΑΣΤΑ ΛΙΛΗ

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 2 & ΤΑΤΟΪΟΥ 64, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 210.8070262
e-mail
website
facebook