ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ ΓΙΟΛΑ

ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, 32 100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΤΗΛ:  22610 – 27 201, 6977 440 241
e-mail
website
facebook