“ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΟΥΛΗ” (Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού)

ΗΡΑΣ 12, 141 21 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ.:  210 – 28 27 075
e-mail
website
facebook