ΛΑΟΥΔΗ ΜΙΤΣΗ

Λ.ΑΘΗΝΩΝ 84, 38 334 ΒΟΛΟΣ (ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ)
ΤΗΛ:  24210 – 24 411
e-mail
website
facebook
Instagram