ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ “BALLET ARTS”

ΤΙΡΥΝΘΟΥ 28, 165 61 Α. ΓΛΥΦΑΔΑ
ΤΗΛ:  210 – 96 48 372
e-mail
facebook