ΚΡΟΥΣΟΥ – ΑΝΤΑΜ ΣΑΛΛΥ

ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 33, 172 37 ΥΜΗΤΤΟΣ
ΤΗΛ:  210 – 76 24 941
e-mail
facebook