ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ “KOUTOUZOU DANCE SCHOOL”

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 4, 18 450 ΝΙΚΑΙΑ
ΤΗΛ:  210 – 49 04 452
e-mail
website
facebook