ΚΟΥΤΛΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ “PLIE”

Κ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 8, 69 100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛ:  25310 – 71 848
e-mail
website
facebook