ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΗ ΝΑΝΤΙΑ Ο.Ε. “DIAGONAL”

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ 4, 546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 – 265 373
e-mail 1
e-mail 2
website
facebook
Instagram