ΚΟΥΡΕΜΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΦΙΛΥΡΩΝ 9, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ: 210 –  80 82 720, 693 26 38 019
e-mail