ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ – ΝΥΔΡΙΟΥ 31 100 ΛΕΥΚΑΔΑ (ΤΣΕΧΛΙΜΠΟΥ)
ΤΗΛ:  26450 – 24 862
e-mail
facebook