ΚΟΝΤΖΙΟΥ – ΓΟΥΣΣΑ ΑΛΙΚΗ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 294, 155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΗΛ: 210 – 65 15 870
e-mail
website
facebook