ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΝΙΚΗ – ΜΠΑΚΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ

ΙΑΛΕΜΟΥ 24, 111 42 ΑΘΗΝΑ (ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ)
ΤΗΛ:  210 – 29 11 135,  210 – 29 32 894
e-mail
website
facebook