“ΝΙΚΗ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ” – ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΜΠΑΚΑΛΗ (Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού)

ΙΑΛΕΜΟΥ 24  –  Α. ΠΑΤΗΣΙΑ – 111 42 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:  210 – 29 11 135,  210 – 29 32 894
e-mail, website
facebook