ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 50  –  65 403 ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛ:  2510 – 250 047
e-mail
facebook