ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ “ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ”

ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΩΝ 3, 251 00 ΑΙΓΙΟ
ΤΗΛ:  26910 – 26 606
e-mail
facebook