ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΦΛΕΜΙΝΓΚ 16, 546 42 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 – 888 103
e-mail 1
e-mail 2
website
facebook