ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΜΑΡΟΥΣΩ “KINISIS 21”

ΜΑΤΡΟΖΟΥ 21 & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – 117 41 ΑΘΗΝΑ (ΚΟΥΚΑΚΙ)
ΤΗΛ: 210 92 35 010
e-mail
facebook