ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16, 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,
ΤΗΛ:  210 – 68 12 861  &  210 – 68 11 043
e-mail
website
facebook