ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΓΟΥΝΑΡΗ & ΥΨΗΛΑΝΤΗ 2 – 66 131 ΔΡΑΜΑ,
ΤΗΛ:  25210 – 38 251, 6948 288 138
e-mail
facebook