ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ “ΧΟΡΟΤΑΞΙΟ”

ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 7, 69 100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛ: 25310 – 23 040
e-mail
website
facebook