ΘΕΜΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ “ΕΝ ΧΟΡΩ”

ΣΠΑΡΤΗΣ 15Γ, 21 100 ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΗΛ: 27520 – 25 025
e-mail
facebook